Kemaskini Terakhir: 16 May 2022.

Ketua Pegawai Maklumat

Jumlah paparan: 1674

ketua pegawai maklumat

Nama: Puan Marenawati binti Abd Malek

E-mel: marenawati[at]perak[dot]gov[dot]my

Telefon: 605-209 5412

Faks: 605-254 0290

Peranan dan tanggungjawab Ketua Pegawai Maklumat adalah seperti berikut: 

1. Membantu Pengarah dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT.

2. Menentukan keperluan keselamatan ICT.

3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT.

4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT.