Kemaskini Terakhir: 02 June 2023.

Ketua Pegawai Maklumat

Jumlah paparan: 2775

ketua pegawai maklumat

Nama: Puan Ir. Vasukey Palany Kumar

E-mel: vasukey[at]water[dot]gov[dot]my

Telefon: 605-209 5402

Faks: 605-254 0290

Peranan dan tanggungjawab Ketua Pegawai Maklumat adalah seperti berikut: 

1. Membantu Pengarah dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT.

2. Menentukan keperluan keselamatan ICT.

3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT.

4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT.