Maklumat Korporat

Jumlah paparan: 1751

VISI

Peneraju Perkhidmatan Kepakaran Kejuruteraan Dan Pengurusan Sumber Air Negara.

MISI/OBJEKTIF

Menyediakan Perkhidmatan Kepakaran Kejuruteraan Dan Pengurusan Sumber Air Merangkumi Pengurusan Lembangan Sungai, Zon Pantai Serta Pengurusan Banjir Dan Kemarau Secara Bersepadu Bagi Meningkatkan Kualiti Hidup Rakyat Dengan Memastikan Sekuriti Air Dan Kelestarian Alam Sekitar.

NILAI KORPORAT

  • Kualiti
  • Integriti
  • Prihatin