Sebutharga Dinilai

Jumlah paparan: 5042

Berikut adalah senarai kontraktor yang telah membuat pendaftaran untuk kerja-kerja undi secara online mengikut daerah.

Sila klik di bawah untuk maklumat lanjut.

1. SENARAI SYARIKAT YANG LULUS TAPISAN AWAL UNTUK KERJA-KERJA UNDI

2. SENARAI SYARIKAT YANG GAGAL TAPISAN AWAL UNTUK KERJA-KERJA UNDI

 PERHATIAN : Maklumat adalah benar semasa semakan dibuat sehingga tarikh 04/05/2021.