SEPANJANG PERSIDANGAN PENGURUS KANAN DAN JURUTERA DAERAH JPS MALAYSIA DI MELAKA.