Pengairan, Saliran Pertanian Dan Pantai
Kemaskini Terakhir: 24 February 2020.

Pengairan, Saliran Pertanian Dan Pantai

Jumlah paparan: 157

Objektif

Menyediakan sistem pengairan utama yang berkesan dan sempurna untuk semua skim pengairan di dalam negeri Perak.

Aktiviti

Pemodenan Sistem Pengairan Padi - Pembangunan Teknologi Pengurusan.
Pengurusan Sumber Air Pertanian Perak.
Program Mempelbagaikan Tanaman.
Pelbagai Pembinaan Semula Sistem Pengairan (Negeri).