Kemaskini Terakhir: 28 February 2024.

Peranan

Jumlah paparan: 2377

Pengenalan
Merancang dan menyelaras pelaksanaan pelbagai program, projek dan aktiviti-aktiviti berkaitan pengurusan air ribut dan air larian hujan dari segi kuantiti dan kualiti dengan cekap dan berkesan melalui pendekatan pencegahan bagi menangani masalah banjir kilat dan pencemaran sungai dengan menggunakan Manual Mesra Alam (MSMA).

Peranan
Memantau dan menyelaras program-program Saliran Bandar iaitu Ops Lumpur dan Sumbangan Saliran Negeri Perak, menyediakan ulasan teknikal ke atas permohonan pembangunan tanah yang meliputi pelbagai peringkat termasuk permohonan tanah, tukar syarat, permohonan kelulusan pelan struktur, pelan jalan & perparitan dan sijil layak diduduki serta menyediakan ulasan teknikal Laporan EA projek-projek pembangunan.