Kemaskini Terakhir: 28 February 2024.

Ukur Bahan Dan Pengurusan Kontrak

Jumlah paparan: 2607

Pengenalan
Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Perak terdiri daripada beberapa bahagian utama dimana Bahagian Ukur Bahan Dan Pengurusan Kontrak merupakan Bahagian yang memberi perkhidmatan sokongan dalam pengurusan kontrak dan perolehan projek di JPS Perak. Peranan utama yang dimainkan oleh Bahagian Ukur Bahan Dan Pengurusan Kontrak di JPS Perak adalah memberi perkhidmatan kepakaran ukur bahan kepada semua bahagian, daerah dan pejabat projek untuk memastikan semua projek :-

 1. Dilaksanakan dengan efektif, efisyen dan teratur selaras dengan prosedur dan dasar kerajaan.
 2. Mencapai kos yang optimum dan memperolehi nilai setimpal.
 3. Memenuhi ciri - ciri akauntabiliti awam yang diamanahkan kepada Jabatan.


Objektif
Mengadakan perkhidmatan Ukur bahan Dan Pengurusan Kontrak yang efektif dan khidmat nasihat yang berkesan untuk memastikan projek - projek JPS dilaksanakan dengan adil dan efisyen serta memenuhi ciri - ciri pertanggungjawaban awam.

Fungsi

 1. Melaksanakan audit teknik terhadap dokumen dan perakuan yang berkaitan dengan perolehan dan kontrak ( Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan ).
 2. Memberi khidmat nasihat mengenai pengurusan perolehan dan pentadbiran kontrak.
 3. Memaklumkan dan membuat edaran kepada semua bahagian, daerah dan pejabat projek mengenai pekeliling dan garispanduan baru dan terkini.
 4. Menjadi Urusetia bagi :-
  • Jawatankuasa Pembukaan Tender di JPS Perak
  • Jawatankuasa Perubahan Kerja Di JPS Perak
  • Jawatankuasa Pengukuran Semula Kuantiti sementara di JPS Perak.