Kemaskini Terakhir: 28 February 2024.

Piagam Pelanggan

Jumlah paparan: 2714

Piagam Pelanggan

Kami akan menyediakan perkhidmatan profesional dan berkualiti dalam perancangan, rekabentuk dan pelaksanaan program-program pengurusan banjir, lembangan sungai, zon pantai, saliran mesra alam serta sumber air dan hidrologi. Perkhidmatan kami akan berdasarkan amalan kejuruteraan terbaik dengan mengambil kira kelestarian alam sekitar, ekonomi dan sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi berikut, kami berikrar akan :

  • Memanjangkan aduan yang diterima daripada pengadu ke daerah yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
  • Memastikan bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi sepuluh (10) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap (melainkan dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian kontrak).

Tags: Piagam Pelanggan