Kemaskini Terakhir: 16 January 2021.

Peranan

Jumlah paparan: 397

Peranan

Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar-dasar dan program pengurusan sungai bagi memastikan lembangan sungai diurus dengan sempurna untuk keperluan pemeliharaan kuantiti dan kualiti sumber air.