Kemaskini Terakhir: 24 March 2023.

Peranan

Jumlah paparan: 1549

Peranan

Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar-dasar dan program pengurusan sungai bagi memastikan lembangan sungai diurus dengan sempurna untuk keperluan pemeliharaan kuantiti dan kualiti sumber air.