Kemaskini Terakhir: 17 May 2024.

Maklumat Umum

Jumlah paparan: 2284

 

SPP.8/2007 (Pembatalan SP JPS Bil. 1/2003)

Perlantikan Pegawai Penguasa (P.P), Perwakilan Kuasa Pegawai Penguasa (Wakil P.P) Dan Pegawai-pegawai Yang Diberi Kuasa (PYDK) Dalam Urusan Pentadbiran Kontrak

SP JPS.4/2009

Pengemaskinian & Penyeragaman Tatacara Penilaian Dan Penyediaan Kertas Perakuan Sebutharga Kepada Jawatankuasa Sebutharga JPS Malaysia

SP JPS.5/2009

Penggunaan Borang Kontrak JKR Pindaan 2007

SPP.6/2009 (Pindaan Kepada SP JPS Bil. 4/2008)

Langkah-langkah Untuk Mempercepatkan Bayaran Interim

SPP.8/2006

Manual Perolehan Perkhidmatan Perunding Edisi 2006

SPP.5/2007

Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender

Manual JPS Vol. 10

Pentadbiran Kontrak