Kemaskini Terakhir: 20 May 2024.

Kualiti Air Sungai

Jumlah paparan: 2604

Terdapat berbagai-bagai cara menyatakan kualiti air sungai. Salah satu cara ialah dalam bentuk kelas iaitu dari Kelas I hingga Kelas V. Kelas I adalah yang terbaik manakala Kelas V adalah yang terburuk. Kelas kualiti air ini ditentukan berdasarkan kepada Indeks Kualiti Air (WQI). Ia ditentukan melalui 6 parameter iaitu pH, DO, BOD, COD, TSS dan Ammoniacal Nitrogen.

Jadual Kelas Kualiti Air Sungai

Kelas Indeks Kualiti Air Kegunaan Air
Kelas I 92.7 – 100.0 Pemeliharaan secara semulajadi
Rawatan air yang sangat minimum
Spesis hidupan air yang sangat sensitif
Kelas II 76.5 – 92.7 Rawatan air konvensional
Spesis hidupan air yang sensitif
Sesuai untuk rekreasi
Kelas III 51.9 – 76.5 Rawatan air lebih menyeluruh
Sesuai untuk haiwan ternakan
Kelas IV 31.0 – 51.9 Sesuai untuk pengairan
Kelas V 0.0 – 31.0 Air yang tidak dapat dimanfaatkan

Satu lagi cara ialah dengan menyatakan kualiti air sungai dalam bentuk kategori iaitu Bersih, Sedikit Tercemar dan Tercemar yang juga ditentukan melalui 6 parameter yang sama.

Jadual Kategori Kualiti Air Sungai

 Kategori Indeks Kualiti Air 
Bersih 81 – 100
Sedikit Tercemar 60 – 80
Tercemar 0 – 59

Kualiti Air Sungai Di Negeri Perak (Sumber : Jabatan Alam Sekitar)

Tahun   Bil. Sungai Dipantau  Kelas           Kategori      
    I II III IV V Bersih Sedikit Tercemar Tercemar
2019 52 5 28 19 - - 27 23 2
2018 52 4 31 17 - - 30 21 1
2017 52 3 32 16 1 - 31 19 2
2016 52 1 32 17 2 - 28 19 5
2015 52 2 29 18 3 - 29 14 9
2014 42 - 25 19 - - 21 23 -