Kemaskini Terakhir: 20 May 2024.

Dataran Sungai Di Kg. Hujung Rintis, Kota Setia, Perak Tengah

Jumlah paparan: 1384

Skop projek ini melibatkan pembinaan :

  • Dataran di tebing Sg. Perak
  • Sebuah chalet berkembar
  • Gerai ikan bakar
  • Tandas awam
  • "Roof tensile structure"

No. Kontrak : JPS/P/PK/SG/4/2011

Membina dan menyiapkan dataran dan premis perniagaan Fasa I
serta kerja-kerja berkaitan Di Kg. Hujung Rintis, Mukim Kota Setia,
Daerah Perak Tengah, Perak D.R.

Kontraktor : Koperasi Gabungan Pekebun Kecil Perak Berhad
Tarikh milik tapak : 3.8.2011
Jangka siap : 20.12.2011 (20 minggu)
Status projek :Dalam pembinaan. Kemajuan 34%

gallery

gallery