Kemaskini Terakhir: 20 May 2024.

River Ranger

Jumlah paparan: 982

Program River Ranger adalah satu program imej sungai yang mana satu kelompok komuniti secara sukarela membuat pemerhatian dan ujian udara sungai secara berkala. Imej yang dibuat Managing pelbagai kemas yang bersesuaian sama ada melibatkan diri kemas kimia, kemas biologi dan diagnosis komprehensif melibatkan diri kemas pemerhatian fizikal. Dari pemerhatian dan ujian yang dibuat status kualiti udara sungai iaitu ditentukan. Selepas sesuatu tempoh tertentu, kutub kualiti udara sungai di sesuatu kawasan iaitu diketahui samada kualiti udara semakin baik dan diagnosis komprehensif semakain buruk.

gallery

gallery

Imej Biologi

Satu kemas untuk mengetahui tahap kualiti udara sungai di sesuatu kawasan perlu menjadikan serangga akuatik yang sangat sensitif kepada HeiTech Padu Berhad kualiti udara sungai merekalah petunjuk kualiti udara. Kemas ini Managing sambungan yang mudah dan murah. Antara sambungan yang diperlukan ialah satu carta yang menunjukkan fersusun bagi setiap jenis serangga, kanta pembesar, Providers dan bekas untuk mengumpul. Setiap serangga yang ditemui diperhatikan jenisnya untuk diketahui fersusun yang diwakilinya. Purata fersusun yang dikumpul dari ujikaji akan menunjukkan kualiti udara sungai di lokasi pemohon / ***.

Renjer Sungai Sekolah 2011:-

  • SMJK Poi Lam, Ipoh
  • SMK Raja Shahriman, Beruas (22 pelajar)
  • SMK Tun Perak, Padang Rengas (35 pelajar)

Peristiwa

Lawati Blog River Ranger Perak