Taklimat Pengurusan Lembangan Sg. Perak Bersepadu (1 Mac 2011)
Kemaskini Terakhir: 22 May 2020.

Taklimat Pengurusan Lembangan Sg. Perak Bersepadu (1 Mac 2011)

Jumlah paparan: 69

Lembangan Sungai Perak adalah lembangan sungai yang terbesar di Negeri Perak. Ia meliputi kawasan seluas 14,908 Km persegi iaitu kira-kira 70 % daripada keluasan Negeri Perak. Jumlah panjang Sg. Perak ialah kira-kira 420 Km.

Bagi meningkatkan manfaat Sg. Perak kepada rakyat Negeri Perak, kerajaan negeri sedang bekerjasama dengan Corak Zaman Sdn. Bhd. bagi menyediakan pelan Pengurusan Lembangan Sungai Perak. Menyedari betapa pentingnya penglibatan pelbagai pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pelan Pengurusan Lembangan Sungai tersebut, satu taklimat kepada pihak yang berkepentingan di koridor Sg. Perak telah diadakan pada 01 Mac 2011 di Bilik Mesyuarat JPS Negeri Perak, Ipoh.

Sesi taklimat yang dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Dato’ Abdul Razak Bin Dahalan, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perak telah dihadiri oleh Pegawai-pegawai Daerah, Wakil-wakil dari pihak berkuasa tempatan dan Jurutera-jurutera Daerah JPS Negeri Perak.

gallery

gallery

gallery